Inhaber: Jiu-Jitsu, Karate, Kickboxen und Kyusho-Jitsu

  Haupttrainer: Jiu-Jitsu, Karate, Kickboxen und Tricking

   Trainer Kickboxen

    Karate und Kick-Boxen – Kinder und Jugendgruppen

     Kick-Boxen

      Kick-Boxen – Kinder Kampfgruppe

       Jiu-Jitsu – Erwachsene Kampfgruppe

        Assistenztrainer für Tricking und Jiu Jitsu

         Assistenztrainerin für Jiu-Jitsu Kindergruppen